Populizm – modele i praktyka

Polskie odniesienia

Nowość
Mateusz Nieć, Tomasz Litwin, Krzysztof Łabędź

Zjawisko populizmu jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego państwa demokratycznego. W populizmie koncentrują się wszystkie problemy współczesnych nauk politycznych, a także humanistycznych i prawnych, podejmujących refleksję o polityce i państwie. W ocenie wielu badaczy populizm jest godny głębszego namysłu teoretycznego ze względu na szczególne rozumienie demokracji, bowiem zakwestionował coraz wyższy stopień instytucjonalizacji i profesjonalizacji życia politycznego oraz poddał pod rozwagę pewien typ alienacji polityki. Zanegował także nienaruszalność reguł gry parlamentarnej, prawo i obyczaj polityczny liberalnych demokracji.

Obecnie problematyka populizmu wydaje się cieszyć większym zainteresowaniem, ponieważ partie polityczne postrzegane jako populistyczne coraz bardziej zaznaczają swoją obecność na scenie politycznej, nierzadko też przejmują władzę. Zjawisko populizmu dotyczy również Polski, bowiem na polskiej scenie politycznej od początku III Rzeczypospolitej (od pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich) wyraźnie widoczne są narastające przejawy populizmu – wręcz można zauważyć fale populizmu. Obecnie jesteśmy w kolejnej fali populistycznej, która prawdopodobnie osiągnęła optimum i zaczyna opadać.

Książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana "Wokół teorii populizmu", została poświęcona teoretycznej analizie doktryny populizmu. Natomiast druga część książki, zatytułowana "Wokół egzemplifikacji populizmu", składa się z trzech rozdziałów, w których autorzy skupiają się na analizie przejawów populistycznych praktyk obecnych na polskiej scenie politycznej.

 

ISBN: 
978-83-7614-508-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
miękka
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
182
Liczba arkuszy wydawniczych: 
9,25