Psychologiczne predyktory przeżycia religijnego młodzieży

Wydane
Stanisław Głaz SJ

Człowiek spełnia się poprzez urzeczywistnienie w swoim życiu wartości, gdy realizuje sens własnego życia, od chwili gdy rozwija zdolność wczuwania się w świat drugiego człowieka, kiedy ma na względzie dobro innych ludzi. Spełnia się wówczas, gdy troszczy się o rozwój własnej zdolności poznawczo-wartościującej, a także kiedy wchodzi w głęboką relację z Bogiem.

Psychologiczne predyktory przeżycia religijnego młodzieży to teoretyczno-empiryczne studium, w którym autor ukazał istotne związki przeżycia obecności Boga i nieobecności Boga z takimi aspektami ludzkiego życia, jak wrażliwość sumienia, poczucie sensu życia, empatia, altruizm, wartości, a także nakreślił ważny udział tychże aspektów w rozwoju psychiczno-duchowym człowieka.

 

Stanisław Głaz SJ, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologię w Neapolu i Rzymie, a psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII w Lublinie. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz w parafiach w Opolu, Gliwicach i w Atenach. Prowadzi poradnictwo psychologiczno-duszpasterskie. Jego zainteresowania dotyczą takich zagadnień, jak przeżycie religijne i związane z nim aspekty ludzkiego życia. Opracował kilka narzędzi badawczych. Jest autorem kilkudziesięciu książek i artykułów.

ISBN: 
978-83-7614-294-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
253
Liczba arkuszy wydawniczych: 
13