Relacje międzykulturowe

Wydane
Redakcja: Ewa Sowa-Behtane

Monografia pod redakcją Ewy Sowy-Behtane Relacje międzykulturowe jest bardzo interesującą publikacją dotycząca ważnej i aktualnej problematyki. Jest ona szczególnie istotna w świetle dzisiejszych intensywnych migracji oraz problemów uchodźczych, z jakim współcześnie mamy do czynienia. Relacja międzykulturowa, jak podkreśla redaktorka tomu, jest związana z procesem integracji i komunikacji, przy czym osoby uczestniczące w tej relacji pochodzą z różnych kultur. Od kompetencji i wrażliwości międzykulturowej interlokutorów zależy, czy komunikacja będzie zrealizowana skutecznie i czy zostaną osiągnięte cele obydwu stron. Do sprawnej komunikacji międzykulturowej konieczna jest edukacja i niniejsza publikacja ma także temu służyć.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP

 

W publikacji prezentowane są nowe zjawiska społeczne, mające konsekwencje dla edukacji, a zwłaszcza dla edukacji międzykulturowej. (…) Wpisuje się ona w debatę podjętą na fali wydarzeń europejskich z ostatnich kilkunastu miesięcy. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna i powinny się z nią zapoznać osoby zaangażowane w edukację międzykulturową, studenci, nauczyciele, animatorzy, pracownicy ośrodków edukacyjnych, opiekuńczych, domów kultury i innych. Autorzy uwzględnili szerszy świat kulturowy, także pozaeuropejski i pozachrześcijański. Publikacja może stanowić inspirację do dalszych badań i analiz. Stanowi ona propozycję popularyzującą – wśród pedagogów, praktyków i innych osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną – ideę edukacji międzykulturowej i tym samym może przyczynić się do doskonalenia rzeczywistości edukacyjnej. Publikacją mogą być także zainteresowane osoby żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-316-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
19,5