Religie niechrześcijańskie i dialog międzyreligijny w wybranych polskich podręcznikach do nauki religii dla młodzieży

Nowość
Kamilla Frejusz

Tego rodzaju publikacja, zupełnie oryginalna i precedensowa na płaszczyźnie polskiej literatury teologicznej, jest wręcz pożądana. Autorka potrafi niuansować problemy, czuje delikatny charakter niektórych zagadnień, zwłaszcza w odniesieniu do dialogu chrześcijańsko-islamskiego, wykazuje się dobrym zmysłem krytycznym i teologicznym, jest doskonale zorientowana we współczesnych nurtach teologicznych, zwłaszcza w chrystologii. Nie ogranicza się do krytyki, ale w trafny sposób ukazując teologiczne i religioznawcze mankamenty analizowanych podręczników, dostrzega także ich zalety. [...] Reforma szkolnictwa, jaka miała miejsce w ostatnim czasie w Polsce, i będąca jej konsekwencją zmiana podstawy programowej dla katechezy, stanowi najlepszą okazję do uwzględnienia wyników badań przeprowadzonych przez Autorkę.

Dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KUL

 

Monografia stanowi poważne dzieło naukowe o wysokich standardach merytorycznych, metodologicznych i formalnych, co sprawia, że zasługuje ona na publikację i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Wielokulturowość współczesnych społeczeństw oraz wskazania Kościoła posoborowego dotyczące dialogu międzyreligijnego pozwalają z uznaniem przyjąć publikację. [...] Monografia jest nowatorska, bowiem stanowi opracowanie swoistej luki w refleksji naukowej.

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

ISBN: 
978-83-7614-437-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232
Liczba stron: 
370
Liczba arkuszy wydawniczych: 
20,40 ark