Solidarność związkowa

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych (DGB) wobec NSZZ „Solidarność”

Wydane
Małgorzata Świder

Powstanie i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” i całego wielkiego ruchu społecznego Solidarności, które ostatecznie doprowadziło do zasadniczych zmian dotyczących nie tylko Polski, w dalszym ciągu wymaga prowadzenia szczegółowych badań naukowych. W tę potrzebę doskonale wpisuje się inicjatywa wydania dokumentów obrazujących jeden z istotnych aspektów działalności NSZZ „Solidarność” – jego relacje z największą niemiecką centralą związkową DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), a przede wszystkim różnego rodzaju wsparcie uzyskiwane ze strony niemieckiej. Wydaje się to szczególnie istotne w sytuacji pojawiania się prób zmierzających do pobudzenia w społeczeństwie negatywnych postaw wobec Niemiec. W dodatku przygotowany zbiór dokumentów został przez Autorkę poprzedzony wstępem pełniącym ważną rolę informacyjną, w którym w syntetycznej formie przedstawiona została historia i zasady działania Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych, polityczna rola tej centrali (także w zakresie normalizacji stosunków polsko-niemieckich z początkiem lat siedemdziesiątych XX w.) oraz jej relacje z „Solidarnością”. W tej ostatniej części wstępu zostały również zasygnalizowane niezwykle ważne uwarunkowania działań DGB wobec „Solidarności”, związane z całą polityką wschodnią RFN.

Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. Ignatianum

 

Książka dotyczy bardzo interesującego i mniej znanego w polskiej literaturze niemcoznawczej aspektu stosunków polsko-niemieckich, jakim są relacje utrzymywane przez niemieckie związki zawodowe (głównie chodzi tu o Niemiecką Federację Związków Zawodowych – DGB) z polskimi związkami zawodowymi, przede wszystkim z „Solidarnością”, i pomoc świadczona na jej rzecz przez partnerów związkowych z Niemiec Zachodnich. Omawiany w książce okres to lata 1980–1983, a więc niezmiernie ważny – decydujący dla dalszych losów Polski, a zarazem czas pełen napięć i niepokojów związanych z powstaniem NSZZ „Solidarność”, podpisaniem porozumień sierpniowych, a następnie z wprowadzeniem stanu wojennego i kryzysem gospodarczym, boleśnie doświadczonym przez polskie społeczeństwo. Książka zawiera także informacje na temat działań podejmowanych w tamtym okresie przez przedstawicieli dyplomacji polskiej w Niemczech Zachodnich oraz prac wywiadowczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej – Stasi. […]

Uznanie budzi ogrom pracy włożony w odnalezienie i pozyskanie dokumentów źródłowych oraz przetłumaczenie tekstów niemieckich na język polski. Imponująca jest także bogata literatura wykorzystana do napisania części wprowadzającej. Publikacja tych materiałów jest cennym wzbogaceniem wiedzy w Polsce na temat stosunków polsko-niemieckich w newralgicznym okresie początku lat osiemdziesiątych.

Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

ISBN: 
978-83-7614-341-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
230
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16