Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli

Wydane
Gabriela Paprotna

„Znaczący etap rozwojowy dzieci – wychowanków przedszkoli nakłada na nauczycieli tego szczebla systemu szkolnictwa liczne i poważne oraz odpowiedzialne zobowiązania profesjonalne i powinności etyczno-moralne. Dlatego też ważne i społecznie i pedagogicznie pozostają warunki właśnie społeczne i zawodowe realizacji tych obowiązków i ich deontologiczne wymiary. Znaczy to, iż problem zawarty w tytule opracowania trzeba uznać za ponadczasowo aktualny i – w obu przyjętych aspektach – za ważki, a nawet pilny do aktualnego oświetlenia i wyjaśnienia.”

(z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej)

 

Książka stanowi próbę identyfikacji czynników, które warunkują jakość i skutki funkcjonowania społeczno-zawodowego nauczycieli przedszkoli. Ukazuje też sytuację społeczno-zawodową nauczycieli przedszkoli oraz perspektywy ich działalności pedagogicznej w społeczeństwie, które są wypadkową z jednej strony – polityki państwa wobec najmłodszych, z drugiej zaś – coraz większych oczekiwań społecznych wobec  tej grupy zawodowej.

 

ISBN: 
978-83-7614-201-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
152
Liczba arkuszy wydawniczych: 
7,4