Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej

Wydane
Redakcja: Wojciech Arndt, Sergiusz Bober

Uważam, że sama koncepcja książki poświęconej problemom sprawiedliwości społecznej w ujęciu konstytucyjnym jest znakomita. Istotą bowiem przyjętego założenia jest integralne przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia różnych zajmujących się sprawiedliwością społeczną dyscyplin naukowych (…).

W pełni usprawiedliwione jest (…) twierdzenie redaktorów książki (…), iż umieszczenie w art. 2 Konstytucji RP zasady wyrażającej powinność Rzeczpospolitej Polskiej urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej jest poważnym wyzwaniem dla wszystkich interpretatorów Konstytucji. Recenzowana książka będzie niewątpliwie dla tych interpretatorów niezwykle cennym przewodnikiem, raczej informującym o możliwościach wyboru drogi do celu, niż wskazującym już określoną drogę (…).

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

 

Teksty wskazują na istotne różnice w interpretowaniu zasady sprawiedliwości społecznej i wpływ tych kontrowersji na kształtowanie się modelu społecznej odpowiedzialności państwa po upadku komunizmu. Niewątpliwym walorem publikacji jest śmiałość tez formułowanych przez autorów tekstów i ich odniesienia do rzeczywistości (…).

Zaletą monografii jest ujęcie zasady sprawiedliwości społecznej w powiązaniu z innymi wartościami, przede wszystkim z zasadą godności jako źródłem praw, ideami dobra wspólnego i pomocniczości (…).

Można wyrazić nadzieję, że nowe interpretacje zasady pomocniczości uaktywnią społeczeństwo obywatelskie i ukażą nowe pola odpowiedzialności. Wypada zgodzić się z poglądem, że wielkie zadanie do spełnienia w tej sferze ma chrześcijańskie nauczanie społeczne (…).

Prof. UŁ dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski

ISBN: 
978‑83‑7614‑248‑7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
322
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16,75