Środowisko wychowawcze domu rodzinnego a relacje małżeńskie w dorosłym życiu

Nowość
Marta Komorowska-Pudło

Monografia Marty Komorowskiej-Pudło dotyczy problemu o niezwykłej ważności z punktu widzenia pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych osób dorosłych, wynikających z wcześniejszego wychowywania rodzinnego. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakie warunki wychowawcze powinni tworzyć rodzice, aby w sposób właściwy przygotować dzieci do optymalnego funkcjonowania w przyszłym życiu małżeńskim? Jest to kwestia niebagatelnej wagi, szczególnie obecnie, gdy jakże często podważany jest sens życia rodzinnego oraz sama instytucja rodziny wraz z tradycyjną rolą matki i ojca w wychowaniu.

Autorka osadziła swoje analizy w tradycyjnym paradygmacie badań ilościowych. W swej istocie jest to wieloczynnikowy sondaż diagnostyczny z zastosowaniem wielu standaryzowanych kwestionariuszy. Uzyskane wyniki poddane zostały wnikliwej analizie statystycznej. Pozwoliły ukazać współzależność między środowiskiem wychowawczym osób badanych w dzieciństwie a obecną jakością istniejących relacji w małżeństwie.

Dr hab. Jarosław Jagieła, prof. UJD

 

Podjęta przez Autorkę problematyka jest niezwykle aktualna z uwagi na dokonujące się transformacje socjokulturowe, ekspansję kultury indywidualizmu wpływającej na charakter relacji interpersonalnych oraz na sposoby pełnienia różnorakich ról społecznych, w tym szczególnie ważnych ról małżeńsko-rodzicielskich. Współczesny kontekst wychowania w rodzinie i przemiany dokonujące się wewnątrz rodziny stanowią szczególne wyzwania dla teorii i praktyki psychologiczno-pedagogicznej. Podjęcie zatem tego rodzaju analiz w prezentowanym osiągnięciu jest ze wszech miar użyteczne i uzasadnione. Służy bowiem rozwojowi wiedzy pedagogicznej o rodzinie i praktyce wychowawczej.

Książka zawiera wiele interesujących analiz, a w końcowej części próbę syntetycznego, całościowego i kompletnego przedstawienia wychowawczych uwarunkowań jakości relacji małżeńskiej tkwiących w rodzinach pochodzenia małżonków. W tym względzie wiele wnosi do pogłębienia i systematyzacji wiedzy oraz jest podstawą formułowania wskazań dla praktyki pedagogicznej. To czyni ją przydatną lekturą dla szerszego grona odbiorców. Może ona stanowić cenny materiał do wykorzystania w kształceniu studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, jak i w codziennej pracy osób zajmujących się poradnictwem rodzinnym. Może również zainspirować do refleksji samych zainteresowanych – małżonków, rodziców i tych, którzy interesują się ze względów poznawczych i praktycznych funkcjonowaniem w rolach małżeńskich i rodzicielskich.

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

 

Marta Komorowska Pudło – pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalność: pedagogika i psychologia małżeństwa i rodziny. W latach 1992–2005 konsultant ds. doskonalenia nauczycieli w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Od 2005 roku adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim, wykładowca na kierunku Nauki o Rodzinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, współzałożyciel Fundacji "Rodzina – Rozwój – Sukces".

 

ISBN: 
978-83-7614-425‑2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232
Liczba stron: 
576
Liczba arkuszy wydawniczych: 
31 ark.