Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Wydane
Redakcja: Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha

Przedmiotem publikacji, w której swoje przemyślenia zaprezentowało 31 polskich i czeskich uczonych, była aktywność i rola kobiet w średniowieczu i w epoce nowożytnej, przejawiająca się w różnych sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, religijnego w Polsce, Czechach, na Śląsku, a także w krajach sąsiadujących (Niemcy, Węgry). Tematyka ta była jeszcze do niedawna niedoceniana, a co za tym idzie, słabo zbadana. Nic więc dziwnego, że badacze którzy w swych artykułach ten temat podjęli, wnieśli wiele nowego do dotychczasowej wiedzy historycznej.

Wszystkie artykuły oparte są na solidnej podstawie źródłowej, najczęściej rękopiśmiennej. Pod względem metodyczno-konstrukcyjnym pozostają bez zarzutów. Wnoszą one wiele nowego do dotychczasowej wiedzy na temat różnorodnych form aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i religijnej kobiet w Europie Środkowej od X do XX wieku. Niektóre kwestie zostały z konieczności przedstawione syntetycznie, lub też w formie hipotez, dając asumpt do dalszych pogłębionych studiów.

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski

 

W tomie znalazły się prace badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie, ale także pracowników bibliotek, archiwów i muzeów w Czechach i Polsce. Skład autorski stanowią liczni przedstawiciele wielu środowisk nauk historycznych w Polsce (Kraków, Lublin, Opole, Kielce, Katowice, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław i Bielsko-Biała) oraz w Czechach (Praga, Brno, Ołomuniec, Opawa, Pardubice). Choć w większości są to historycy o ukształtowanej już pozycji naukowej, autorzy ważnych prac, uznane autorytety w swoich dziedzinach, to w tomie znalazły się także teksty młodszych badaczy. Przynoszą one nowe ustalenia badawcze, w wielu przypadkach wprowadzają do obiegu nowe źródła, porządkują naszą wiedzę o roli kobiet w średniowiecznych i nowożytnych społeczeństwach Czech i Polski, otwierają przed historykami nowe pola badawcze oraz inspirują do dyskusji. Oprócz wysokiego poziomu naukowego zawartych w tomie opracowań, warto podkreślić żywy język tekstów, trafiający nie tylko do przygotowanego merytorycznie czytelnika.

Prof. dr. hab. Jan Szymczak

 

ISBN: 
978-83-7614‑374-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
twarda, aksamitna
Format: 
A5
Liczba stron: 
706
Liczba arkuszy wydawniczych: 
38,62 ark.