Sztuka — wartość — sacrum

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu

Wydane
Redakcja: Beata Bigaj-Zwonek, Barbara Hryszko, Sylwia Góra

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Akademii lgnatianum dla uczczenia 75-lecia profesora Pawła Taranczewskiego, swojego wykładowcy, wybitnego artysty i uczonego. Jest to więc księga pamiątkowa stanowiąca dopełnienie tejże konferencji, przede wszystkim jednak trwały wyraz hołdu dla tak zasłużonej postaci na polu artystycznym i naukowym w zakresie filozofii, zwłaszcza estetyki, a także dydaktyki.( ... )

Różnorodność tematyczna książki, interdyscyplinarność, zapewniają szerokie spektrum jej odbiorców, z kilku dziedzin humanistyki. Uczestnictwo w tym zbiorowym dziele znanych postaci ze świata nauki i sztuki, doświadczonych w przygotowywaniu własnych tekstów, z góry niejako narzuca wysoki standard księgi, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym.

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Bogactwo tematów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki, różnorodność tekstów i interpretacji, zaznaczone więzi, łączące autorów z Jubilatem, to wszystko składa się na walory tej lektury. Trudno się zatem dziwić, że czytając tę Księgę Jubileuszową można wiele się nauczyć, wzruszyć się, a także doznać przyjemności. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że monografia ta ma liczne walory naukowe i literackie. A przede wszystkim pokazuje (świadczy, potwierdza), jak twórczość jednego człowieka może inspirować innych ludzi, wpływać na nich, a nawet kształtować ich smak. Ten rodzaj inspiracji staje się zawsze początkiem współpracy i dialogu, które są tak bliskie humanistyce.

dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW

 

ISBN: 
978-83-7614-284-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
twarda
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
404 + 22
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16