Tropy synergii w działalności nauczyciela akademickiego

Wydane
Krystyna Duraj-Nowakowa

Swoistość monografii prof. zw. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej tkwi w autorskim – według paradygmatu całościowego systemologicznie – podejściu do wybranej problematyki tropów myślenia o synergetycznym wzmacnianiu sprzężenia zwrotnego osobowości i działalności nauczyciela akademickiego.

Książka jest próbą wskazania na dorobek i osiągnięcia pedagogiki i pedeutologii akademickiej, w których są dostrzegalne tematy i starania, aby wyrazić i wytyczyć kierunki tropów rozważań. To próba wypowiedzenia się w służebnym (ale i chimerycznym) gatunku eseju, czyli krytycznym szkicu eksponującym podmiotowy punkt widzenia, wyrażonym w nieskrępowanej naukowymi rygorami formie skojarzeń i pomysłów z elementami narracyjnymi. Jak zaznaczyła recenzentka książki, prof. zw. dr hab. Iryna Surina: „Takie cechy tekstu otwierają przestrzeń do polemik i osobistych refleksji, co może książkę uczynić bardziej interesującą”. Według recenzentki publikacja sytuuje się „między gatunkiem o cechach monografii a własnościami podręcznika akademickiego, co jest rzadko spotykane”.

Publikację adresujemy do pedagogów, do kandydatów na nauczycieli akademickich w osobach głównie doktorantów i już profesjonalnie czynnych doktorów, czyli młodszej kadry pomocniczej szkolnictwa wyższego, oraz do tych osób, którym bliska jest idea rozmyślań nad poszukiwaniem i śledzeniem tropów modernizacji pedeutologii przez uwzględnianie społeczno-pedagogicznego potencjału synergii osobowości i działalności nauczyciela akademickiego.

ISBN: 
978-83-7614-293-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
220
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11,50