W kręgu dawnej polszczyzny, tom VII

Tom VII

Nowość
Redakcja: Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu siódmy tom cyklicznego wydawnictwa pt. W kręgu dawnej polszczyzny, zainicjowanego w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2015 roku. W niniejszym tomie znalazło się dziewiętnaście artykułów traktujących o dawnej polszczyźnie. Poszczególne teksty opublikowane w tej monografii dotyczą: historycznej leksykografii, języka autorów, dawnej epistolografii, dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego, ludowych wierzeń na Grodzieńszczyźnie, świata roślin, nazw chorób, językoznawczych treści w podręcznikach Józefy Kamockiej, potrzeby opracowania na nowo fleksji staropolskiej, trudności w odczytaniu glos w Rozariuszu Raczyńskich, a także historycznych badań pragmalingwistycznych i tkwiących w nich ograniczeń. Jak widać, prezentowane teksty traktują o wielu zagadnieniach, które badacze, w tym również adepci językoznawstwa historycznego, wciąż dostrzegają w najdawniejszej i dawnej polszczyźnie.

 

ISBN: 
978-83-7614-500-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
miękka
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
320
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16,00