Wobec metafizyki

Filozofia-sztuka-film

Wydane
Redakcja: Urszula Tes, Andrzej Gielarowski

Kluczem do tekstów zamieszczonych w tej interdyscyplinarnej publikacji, poświęconej tak odmiennym dziedzinom ludzkiej twórczości, jest różnorodność - zarówno co do rozumienia terminu metafizyka, jak i co do doboru często nieoczekiwanych przykładów i kontekstów. Filozofowie, piszący o filmach, odkrywają bowiem nową przestrzeń dialogu między kinem a filozofią, zaś filmoznawcy, sięgający do refleksji filozoficznej, wskazują na pogłębione możliwości interpretacji dzieła filmowego.
Publikację otwierają teksty poświęcone teoretycznym kontekstom metafizyczności. Refleksja filozoficzna prezentowana w naszej publikacji ujmuje metafizykę z perspektywy, która pozwala na dotarcie do człowieka współczesnego. Jest to myślenie wyrastające z horyzontu współczesnych badań naukowych oraz z doświadczeń egzystencjalnych bliskich każdemu z nas. Wśród tekstów filmoznawczych znalazły się artykuły dotyczące niekwestionowanych arcydzieł, które jednak dopiero w perspektywie metafizyki, można na nowo odkryć. Autorzy chętnie sięgali również do najnowszych filmów, dotąd nieopisanych, stąd wiele interpretacji ma prawdziwie pionierski charakter. Wielu autorów w ciekawy sposób wykorzystuje konteksty malarstwa, dramatu, teatru, literatury - wskazując na wielopłaszczyznowy dialog między różnymi dziedzinami sztuki. W tomie znalazły się również, podejmujące tytułowe zagadnienie, rozmowy: z Władysławem Podrazikiem, który jako jeden z niewielu współczesnych malarzy konsekwentnie eksploruje sferę duchowości; z Lechem Majewskim (zapis Lekcji Mistrzowskiej) i z Piotrem Dumałą - artystami, którzy podejmują metafizyczną refleksję o świecie w swoich dziełach filmowych.
Książka zainspirowana VI edycją Festiwalu Filmu Filozoficznego poświęconego metafizyce jest kontynuacją wydanej w 2011 roku antologii W stronę kina filozoficznego.
Redaktorzy: Urszula Tes, Andrzej Gielarowski

Imponująca wysokim poziomem antologia tekstów znakomicie ukazuje dynamiczny aspekt metafizyki - tak ostro krytykowanej od XIX wieku z różnych punktów widzenia za dogmatyzm, statyczność, nieweryfikowalność sądów, arbitralizm, subiektywizm. W świetle samych filmów, jak również ich precyzyjnych analiz zawartych w tomie, mamy szansę zetknąć się z odmiennym charakterem inkryminowanej metafizyki. Tę wartość, zarówno Festiwalu Filmów Filozoficznych, jak i antologii Wobec metafizyki uważam za oryginalną i odkrywczą.
Dr hab. Maria Kostyszak

ISBN: 
978-83-7614-119-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
476
Cena det.: 
49.00 zł