Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1608

Wydane
Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Niniejsze studium poświęcone jest pierwszym pięćdziesięciu latom działalności Towarzystwa Jezusowego na terenach Rzeczpospolitej. (…) W dobie reformacji i kontrreformacji uznano, iż elementem, który w największym stopniu charakteryzuje państwo, jest wyznanie i religijność jego narodu. Towarzystwo Jezusowe postrzegało swą misję w tym, by pogłębić religijność tych krajów, które jak Rzeczpospolita, opowiedziały się po stronie katolicyzmu, natomiast w tych miejscach, gdzie do głosu doszedł protestantyzm, przywrócić katolicyzm. Wreszcie w krajach niechrześcijańskich, skutecznie wprowadzić i umocnić chrześcijaństwo. W chwili, gdy pierwsi zakonnicy pojawili się w Polsce, choć osłabione i mniej ostre niż w krajach ościennych, spierały się jednak protestantyzm i myśl katolicka. Wobec tego jezuici starali się w możliwie najszerszym stopniu pogłębić religijność i pobożność narodu. W tym celu szerzyli nauczanie teologii, przygotowali tłumaczenia Pisma św. oraz ważniejszych książek z zakresu duchowości, pisali kazania i modlitewniki. Ponadto podjęli się wyzwania, jakim było wychowanie i wykształcenie nowego pokolenia świadomego i uczonego kleru. Wprowadzili także nowe formy duszpasterstwa, czynnie zwalczali innowierców ze wszystkich odłamów, a dzięki współpracy z królem Stefanem Batorym podjęli się również wprowadzenia katolicyzmu na tereny zdobyte przez władcę oraz zaniedbane ich zdaniem pod względem religijnym. Najważniejszym jednak zadaniem, którego podjęli się zakonnicy, było wychowanie nowego pokolenia świadomych katolików.

 

ISBN: 
978-83-7614-173-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2014
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
152