Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Wydane
Redakcja: Iwona Nowakowska-Kempna

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną. Przynosi kolejną próbę wielostronnego i wieloaspektowego opracowania różnych zagadnień związanych z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem zintegrowanym, podmiotami uczestniczącymi w życiu szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne), miejscem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmuje polemikę z niektórymi nurtami pedagogiki wczesnoszkolnej. Szczególnie mocno podkreśla wychowanie do wartości i kultury, zwracając uwagę na kapitalną rolę wartości w życiu człowieka, ważność postawy humanistycznej, która na tych wartościach się opiera.

Z Wprowadzenia

 

ISBN: 
978-83-7614-174-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
212