Wstęp do teorii wychowania

Wydane
Andrzej M. de Tchorzewski

Istnieje kilka powodów, dla których niniejsza książka ma charakter wyjątkowy i niezmiernie cenny. W pierwszej kolejności jest ona napisana z wielkim obiektywizmem i znawstwem. Autor w sposób obiektywny omawia różnego rodzaju teorie, z którymi nie zawsze się zgadza. Drugą cechą omawianej publikacji jest jej konkretność (...). Spójny układ oraz adekwatny do tematyki kwant wiedzy sprawiają, iż jest to znakomita lektura, dzięki której także zapamiętywanie wiadomości nie przysparza żadnych kłopotów. Co więcej, Autor uniknął zbędnych kontekstów i dygresji, przez co książka jawi się jako wysokiej klasy kompendium.

Kolejną cechą omawianego tekstu jest jego systematyka. Uporządkowanie tak ogromnego materiału (...) jest mistrzowskie. Trzeba pamiętać, iż jasne i czytelne przekazanie tak obfitej wiedzy wymaga konkretnego pomysłu natury metodycznej. Autor poprzez wykorzystanie tabel i rycin sprawił, że jego podręcznik nie tylko jest źródłem wiedzy, ale jednocześnie ją porządkuje. W konsekwencji staje się on interesującym przewodnikiem po trudnym materiale z zakresu teorii wychowania.

Należy podkreślić także profesjonalny krytycyzm Autora. Można bowiem w tekście odnaleźć krytyczne refleksje na temat określonych koncepcji czy poglądów. Prof. Andrzej M. de Tchorzewski nie dokonuje ocen, ale poprzez narrację i znakomity język pozwala czytelnikowi na ukształtowanie własnej opinii. (...) Jest to podejście niezwykle nowoczesne i zgodne z obecnie obowiązującymi standardami metodologicznymi.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Janusz Mastalskiego

Zamysłem autora jest przybliżenie Czytelnikowi podstawowej wiedzy o wychowaniu jako o ważnym obszarze rzeczywistości społecznej. Chodzi o to, aby każdy uczestniczący w procesie wychowania posługiwał się językiem, za pomocą którego może wychowanie opisać, wyjaśniać, a tym samym dotrzeć do jego znaczenia w życiu każdego człowieka i wspólnoty do której przynależy.

Zaprezentowane treści są próbą ukazania teorii wychowania jako obszaru wiedzy, która ukształtowała się na gruncie współczesnych ustaleń pedagogiki. Książka nie jest autorską propozycją jakiejś ogólnej czy szczegółowej teorii wychowania, w rozumieniu narzędzia poznawania obranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Ukazano w niej takie zagadnienia, jak: miejsce teorii wychowania w naukach pedagogicznych, przedmiot teorii wychowania, jej teleologiczne i technologiczne aspekty, stratyfikację obszarów wychowania, zagadnienie samowychowania oraz nieprawidłowości występujące w praktyce pedagogicznej.

 

ISBN: 
978-83-7614-259-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
240
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11,5