Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

Wydane
Ewa Dybowska

Publikacja opisuje kształtowany przez pedagogikę ignacjańską model wychowawcy. Pedagogika ta, odwołując się do Ćwiczeń duchownych, kreśli obraz wychowawcy. Jego charakterystyczną właściwością jest między innymi daleko idąca tolerancja, dzięki czemu w jezuickim systemie edukacji możliwe jest kształcenie zarówno osób pochodzących ze środowisk wierzących, jak i niewierzących. Założenie to wynika z inspirowanego Ćwiczeniami duchownymi rozumienia edukacji jako poszukiwania prawdy. Poszukiwanie to ma się dokonywać przede wszystkim w wymiarze naturalnym, a dopiero w drugiej kolejności w wymiarze religijnym

(z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ)

 

Publikacja wypełnia lukę w polskiej pedagogice chrześcijańskiej, dotyczącej wychowawczego aspektu ignacjańskiego charyzmatu, a w szczególności jej teoretycznego, systematycznego i metodologicznego opracowania. (…) Autorka podjęła naukową refleksję nad aktualnością pedagogiki ignacjańskiej, która może pomóc współczesnym wychowawcom stawać się bardziej skutecznymi w procesie wychowania, może pomóc w prowadzeniu młodych ludzi ku lepszej jakości życia i dążeniu do doskonałości swojego człowieczeństwa

(z recenzji ks. dr. hab. Czesława Kustry, prof. UMK)

 

ISBN: 
978-83-7614-167-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm