Wyzwania szkolnej codzienności

Wydane
Redakcja: Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski

O szkole napisano mnóstwo prac. Wydaje się, że w tej sytuacji trudno powiedzieć coś nowego. Dokładniejsza znajomość rzeczy pozwala jednak zrozumieć, że dotyczy to tylko niektórych zakresów spraw. Autorzy książki podjęli próbę spojrzenia na pracę szkoły przez pryzmat doświadczeń dnia codziennego. Argumentując zasadność zastosowania tej perspektywy Joanna M. Łukasik i Bogdan Stańkowski odwołują się do teoretycznych założeń tego typu studiów i badań przedstawionych w pracach Piotra Sztompki, Petera L. Bergera, i Thomasa Luckmanna. Redaktorzy naukowi tomu traktują przygotowywaną książkę jako zaproszenie do dyskusji, a także impuls do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy naukowców w poznawaniu „codzienności zakorzenionej w przestrzeni szkoły”. Codzienność ta zawiera doświadczenia głównych podmiotów działal­ności szkoły – nauczycieli i uczniów.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

Kategoria życia codziennego znakomicie wpisuje się w analizy funkcjonowania szkoły i jej podmiotów: uczniów, nauczycieli, rodziców, administracji szkolnej, a także środowiska lokalnego. Codzienne zdarzenia i praktyki zlokalizowane w przestrzeni szkolnej przebiegają w relacjach z innymi, są powtarzalne, angażują rozmaite emocje i mają rozmaite konsekwencje. Zdarzenia życia codziennego w przestrzeni szkolnej układają się w pewne procedury, niekiedy posiadające bardzo mocno zaakcentowany wymiar symboliczny. W sytuacjach takich pojawiają się rytuały szkolne, ogniskujące emocje i uwagę, wytwarzające poczucie wspólnoty i symbole uczestnictwa grupowego. Książka ukazuje życie codzienne toczące się w różnych kontekstach i typowych miejscach szkoły. Pierwsze dwie części dotyczą funkcjonowania nauczyciela i zatytułowane są Nauczyciel w szkolnej codzienności, oraz Oczekiwania wobec nauczyciela, zaś trzecia poświęcona jest edukacji zdrowotnej w szkole. Są to ważne wątki rozważań, ponieważ w trakcie zmian społecznych redefiniowana jest rola nauczyciela, a on sam staje wobec nowych wyzwań i zadań. Książka ukazuje system interakcji społecznych nauczyciela i zachodzących wokół niego procesów, które mają bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Jolanty Szempruch

 

ISBN: 
978-83-7614-218-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
168x240 mm
Liczba stron: 
260
Liczba arkuszy wydawniczych: 
12