Z nowymi mediami „w kulturze” i „o kulturze”

Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli

Wydane
Bogusława Bodzioch-Bryła

Książka  […] autorstwa Bogusławy Bodzioch-Bryły jest – śmiem twierdzić – jedną z ważniejszych publikacji dla polonistów początku XXI wieku. […] Stwarza realną szansę na zaistnienie problematyki nowych nowych mediów w szkole, na lekcjach polskiego – tych regularnych, które wynikają np. z tzw. rozszerzeń w szkołach licealnych, ale być może i tych zajęć, które pojawią się w związku z procesem przygotowywania młodzieży do konkursów polonistycznych.

Problematyka mediów jest źle obecna w polskiej szkole, by nie powiedzieć jednoznacznie – nieobecna, mimo iż podstawa programowa wyraźnie nakazuje nauczycielowi języka polskiego zajmowanie się nią na wszystkich etapach edukacji, od etapu I do IV. Marginalnie pojawia się w podręcznikach. Polonista pozostaje samotny i pewnie bezradny wobec ogromu nieznanych, nieogarnionych, szybko pojawiających się faktów, dokonań, wynalazków cywilizacyjnych. […] Problematyka mediów, pojawiająca się tylko czasami na lekcjach szkolnych to efekt polskiej tradycji dydaktycznej, która nie postawiła jej tak wysoko jak szkoły anglosaskie, wyodrębniające nawet osobny szkolny przedmiot – medioznawstwo. Dlatego książka Bogusławy Bodzioch-Bryły jest ważna i potrzebna. […] Omawia wiele ciekawych aspektów dotyczących rozwoju mediów, buduje aparat pojęciowy, wyposaża odbiorcę (ucznia i nauczyciela) w niezbędne artykuły (opracowania), proponuje też ciekawe, zupełnie nowatorskie podejście do tematyki nieobecnej w polonistyce szkolnej. Dobrze, że jest, a trzeba takich materiałów więcej – jak najwięcej.

 

dr Gabriela Olszowska, polonista, nauczyciel praktyk, dydaktyk, recenzent MEN ds. podręczników szkolnych (fragment recenzji wydawniczej)

 

Książka Bogusławy Bodzioch-Bryły […], autorki, która sama jest praktykującym nauczycielem i jednocześnie jako badacz zajmuje się korespondencją literatury i nowych mediów, tchnie nadzieją – jest bowiem przykładem działania oddolnego, wynikającego z pedagogicznego doświadczenia popartego osobistymi zainteresowaniami, lekturą, co wydaje się być dziś – wobec nieustannie centralizowanego systemu edukacyjnego – jedną z najcenniejszych wartości w nauczaniu polonistycznym i kulturowym. […] Autorka dotyka tak istotnych kwestii, jak zmiana doświadczenia antropologicznego z tekstowego na audiowizualny, a następnie wirtualny, co wpływa na sposób recepcji przekazów kulturowych; tłumaczy najważniejsze zjawiska wpływające na kształt współczesnych przekazów i konsekwencje kreacyjne i recepcyjne tychże właśnie mechanizmów […].

Zaprezentowane scenariusze podejmują zagadnienia […] niezwykle ważkie z perspektywy nałożonych na programy kształcenia humanistycznego wymagań związanych z włączeniem w ich przebieg edukacji medialnej oraz wprowadzaniem technologii informacyjnych. […] Książka Bogusławy Bodzioch-Bryły, która jest obecnie jedyną taką propozycją na rynku wydawniczym, wypełnia lukę w przestrzeni edukacyjnej, proponując nauczycielom pomoc we włączeniu tematyki nowych mediów do programów kształcenia polonistycznego, kulturowego czy nawet wychowawczego.

                                                                      

dr hab. Adam Regiewicz, prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie  (fragment recenzji wydawniczej)

 

ISBN: 
978-83-7614-209-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
205x290 mm