Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością intelektualną

Uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe

Wydane
Estera Twardowska-Staszek

W okresie dorastania młodzież przejawia wzmożoną skłonność do angażowania się w zachowania ryzykowne. Są to działania niosące dla jednostki ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia fizycznego, psychicznego, jak i dla jej otoczenia społecznego. Problem ten nabiera dodatkowego znaczenia, gdy jest rozpatrywany w kontekście niepełnosprawności intelektualnej, bowiem u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną występuje swego rodzaju kumulowanie się czynników ryzyka natury endo- i egzogennej.

Przegląd literatury dotyczącej problematyki zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież ukazuje bogactwo prowadzonych badań w odniesieniu do młodzieży o prawidłowym rozwoju umysłowym, brak jest natomiast kompleksowych badań wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Podjęty w niniejszej pracy temat w zamierzeniu autorki ma być wypełnieniem tej luki.

Wieloaspektowe ujęcie uwarunkowań zachowań ryzykownych, szerokie spektrum funkcjonowania badanych, wprowadzenie czynnika różnicującego w postaci niepełnosprawności intelektualnej to te walory, które podkreślają nowatorstwo i znaczenie pracy.

ISBN: 
978-83-7614-243-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
363
Liczba arkuszy wydawniczych: 
17,6