Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości

Charakterystyka psychometryczna narzędzia badawczego

Wydane
Anna Seredyńska

Należy podkreślić klarowność, logikę i przejrzystość wykładu przedstawionego w recenzowanej publikacji, bardzo dobre osadzenie teoretyczne proponowanego narzędzia, spełnienie standardów poprawności metodologicznej oraz wysokie walory użytkowe kwestionariusza opracowanego przez autorkę.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Stopikowskiej

Jestem przekonana, że książka może być przydatna dla psychologów-terapeutów (np. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków pomocy ofiarom przemocy w rodzinie) oraz dla pedagogów-praktyków (np. pedagogów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pedagogów szkolnych) jako wzbogacenie ich warsztatu diagnostycznego i profilaktycznego. Może zainteresować również socjologów wdrażających się do swej profesji oraz studentów wyliczonych kierunków kształcenia, dbających o przygotowanie zawodowe. Ponadto z zawartości teoretycznej niniejszej pracy mogą skorzystać również inne osoby zainteresowane zdrowiem psychicznym i optymalnym funkcjonowaniem emocjonalnym człowieka, np. rodzice doświadczający trudności w komunikowaniu się ze swym potomstwem (zwłaszcza młodzieżą w okresie adolescencji).

Z recenzji dr hab. Alicji Żywczok

Dr Anna Seredyńska – pedagog, teolog, psycholog – psychoterapeuta, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

ISBN: 
978-83-7614-306-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
212
Liczba arkuszy wydawniczych: 
13