Horyzonty Wychowania

Czasopismo naukowe Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum prowadzonej przez jezuitów w Krakowie. Powstało w miejsce „Horyzontów Wiary”. Redakcja, szata graficzna i pomysły są nowe, jednak naczelny cel programowy: refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku pozostają te same. Pragniemy dołączyć do grona tych wszystkich, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka. Chcemy podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego. Zamiarem Redakcji „Horyzontów Wychowania” jest zaproszenie do refleksji wokół problematyki dotyczącej współczesnego człowieka zarówno pedagogów, teologów, filozofów, katechetyków, socjologów, jak i fizyków, lekarzy, ludzi nowej techniki, czyli tych, którym zależy na prawdziwym wychowaniu człowieka.